اسماعیل محمد صلاحی گرافیست و طراح وب
جمعه 28 دي 1397.
الجمعة 12 جماد أول 1440.
-
Jan 18 2019.
-
  شهادت در محکمه و وظیفه شاهد

تکلیف شاهد از منظر پیامبر گرامی اسلام

شهادت در محکمه و وظیفه شاهد

شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای خبر دادن از واقعه ای می باشد که رخ داده است . به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری ، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می شود . شاهد یا گواه کسی را گویند که وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد در باره آن به مقدمات صالح قضائی خبر بدهد .

شهادت از قدیمی ترین روشها اثبات دعاوی جرایی است . در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است . امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده است و یک دلیل نسبی به شمار می آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب می شود .

از نظر شرعی شاهد گرفتن ( استشهاد ) از جمله حقوق خصوصی افراد است ونیاز به شاهد گرفتن نیست ، هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تأکید شده است ؛ لیکن ادعای شهادت ( شهادت دادن ) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع اولی بوده ، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود ، باید شهاد دهد .

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم می فرمایند : هر كسى هنگامى كـه بـراى شـهـادت دادن فرا خوانده شود آن را كتمان كند، همانند كسى است كه شهادتِ دروغ دهد.(1)

برای امتناع از شهادت به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی قانونی انشاء نشده است و ادعای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می آید .

اگر شهادت شهود به عنوان ادّله ارائه گردید و شهود حاظر به ادعای شهادت شوند ، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماء کند . قانون گذاری کیفری در ماده 193 قانون آ . د . ک ضمن مشخص نمودن تحقیقات رسیدگی در دادگاه ، به لزوم استماء اظهارات شهود اشارمی کند .

اسماء شهادت شهود باید واجب شرایط و تشریفاتی باشد ، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند به عنوان ، در پرونده ی کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد .

-----------------------------------------------------------------------------------------

1- مَن كَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِيَ إلَيها كانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ . كنز العمّال : 17743 منتخب ميزان الحكمة : 304