اسماعیل محمد صلاحی گرافیست و طراح وب
جمعه 28 دي 1397.
الجمعة 12 جماد أول 1440.
-
Jan 18 2019.
-
  امام موسی کاظم و تربیت شاگردان در فضای ظلم حکومتی

به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
امام کاظم علیه السلام در سال ١٢٨ هجری در مدینه چشم به جهان گشود و در سال ١٨٣ هجری قمری به شهادت رسید. امام کاظم علیه السلام با خلفای ستمگر عباسی همچون منصور دوانیقی ، مهدی عباسی ، هادی عباسی و هارون الرشید هم عصر بود. امام دنباله برنامه علمی پدرش امام صادق علیه السلام را گرفت و به تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت پرداخت . ابن حجر هیتمی ، دانشمند و محدث مشهور جهان تسنن ، می نویسد: " موسی کاظم وارث علوم و دانشهای پدر و دارای فضل و کمال او بود."(١) با مرگ منصور فرزندش مهدی عباسی روی کار امد که دوران حکومت وی کانون عیاشی و فساد بود. او سختگیری های فوق العاده ای نسبت به علویان روا داشته و با گرایش به سوی تشیع و همکاری با رهبران علوی بشدت مبارزه می کرد. چیزی که حکومت های غاصب و ستمگر عباسی را وحشت زده می کرد نفوذ معنوی و محبت امام کاظم علیه السلام بر دلهای مردم بود روی همین اصل بود که روزی هارون ، وقتی که پیشوای هفتم را کنار کعبه دید به او گفت: " تو هستی که مردم پنهانی با تو بیعت کرده تو را به پیشوایی بر می گزینند؟ امام فرمود: من بر " دل " ها و قلوب مردم حکومت می کنم و تو به " تن " ها و بدن ها! " (٢) هارون فردی چند چهره بود و با نیرنگ تظاهر به دینداری می کرد. و با رجال و دانشمندان اسلامی تماس پیدا می کرد ولی در پشت این چاپلوسی ها شدیدترین ضربات را بر پیکره اسلام وارد می کرد. و در نهایت امام کاظم علیه السلام را که چندین سال در زندان های مختلف حبس بود با دستور وی به شهادت رسید. پی نوشت: ١-سیره پیشوایان صفحه۴١۶ ٢-همان صفحه۴٣١ محقق و نویسنده : حجت نصیرزاده